Uthyrning

Vill du hyra bygdegården

kontakta

Håkan Stark på 070-3279542


Minimiålder för tecknande av kontrakt är 24 år.


Vi hyr även ut stolar och bord för den som vill ha

fest hemma.

kontakta

Susanne Thor på 070-2220083

 

Den som vill hyra gymmet kan kontakta Sören Westerman

070-6907225

======================

Prislista

Privata fester max 100 pers                                       1600 kr 

Privata fester över 100 pers                                      2000  kr

Privata fester Lilla salen + kök                                     800 kr

Halv dag extra före privat fest                     Halv grundavgift

Offentlig dans                                                              3000 kr

Stora salen                                                                   1200 kr

Lilla salen                                                                       350 kr

Endast kök                                                                      500 kr

Konferensrummet                                                          300 kr

Begravningar                                                                1500 kr

Träningslokalen med dusch             400 kr halvår per person

Bastu årskort                                   500 kr eller 20 kr gången

Barnkalas                                                  300 kr för 3 timmar

Vinglas                                                                         3 kr / st    trasiga glas ersättes med                                           15 kr/st

Snapsglas                                                                    2 kr / st        trasiga glas ersättes med                                             5 kr/st

Gardinbyte                                                                      300 kr

Bildkanon                                                                        150 kr

Takhimmel                                                                      300 kr

 

***************************************************

Bord från boden                                                              30 kr

Stolar från boden                                                              5 kr

Bänkar från boden                                                          20 kr

Termos                                                                            10 kr

Kaffekantiner                                                                100 kr

Tallrikar                                                                            3 kr

Glas                                                                                   2 kr

Vinglas                                                                              3 kr

Bestick                                                                         0.50 kr

Div fat och skålar                                                           10 kr

Kaffekoppar med fat                                                        2 kr

 

                                      Reparationskostnader

Trasiga bord repkopstnad                                           500 kr

Bord som ej går att laga                                            3000 kr

Trasiga stolar repkostnad                                           150 kr

Stolar som ej går att laga                                           500 kr

Vill du bli medlem och stödja Tuna Bygdegårdsförening

för endast 150 kr år/hushåll

ring då till Jan Mårtensson på

tel 070-5462231

eller

sätt in årsavgiften på Postgiro 289151-3

eller Bankgiro 421-0324

Glöm ej namn och adress samt e-postadress

Välkommen till Tuna Bygdegårdsförening

Som medlem får du rabatt av oss vid privata fester

Städning.

Hyresgästen skall grovstäda efter sig, inventarier skall vara undanplockade,

golven sopade, ej våtmoppning.

Bord väl rengjorda liksom alla köksinventarier. Glöm ej utomhusmiljön.

Ej utförd/godkänd städning debiteras med 250 kr/tim.

Städningen skall vara klar senast kl 12.00 dagen efter fest.