Välkommen till Tuna Bygdegård

**************************************************

Luciafirande

Fredag 16 december kl 19.00

************************************************

Barnfest lördagen 7 januari

Dans runt granen

Tomten kanske kommer

**********************************************

Familjefesten blir den

4 februari

**********************************

Krogsta-stenen

            Vi samarbetar med

************************************************************